Tjenester

Stort utvalg av ovner og peiser som vi kan tilby montering og tilpassing til eksisterande piper, eller montering av nye stålpiper.

Utleige av tepperensmaskin og utlån av steamapperat for fjerning av tapet.

Kanting av løparar og tepper.

Filing av nøklar.

s